Generaldirektör

Generaldirektören är myndighetschef och leder Folkhälsomyndighetens verksamhet.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår generaldirektören, avdelningschefer och ledningsgruppens sekreterare/samordnare.

Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp:

  • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör
  • Anna Bessö, avdelningschef
  • Sara Byfors, tf avdelningschef
  • Lisa Brouwers, tf avdelningschef
  • Elisabeth Wall Bennet, avdelningschef och kommunikationschef
  • Britta Björkholm, avdelningschef
  • Patric Winther, avdelningschef
  • Ingela Berghagen, enhetschef

Ledningsgruppens pressbilder och kontaktinformation