Instruktion och regleringsbrev

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Förteckning över samtliga regeringsuppdrag (Regeringen.se)