Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens veterinärmedicinska anstalt, eHälsomyndigheten, FORTE, Vård- och omsorgsanalys samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gemensamt tagit fram en jävsdeklaration (blankett) som ska fyllas i innan myndigheterna anlitar en extern expert eller annan uppdragstagare.

Myndigheterna har även tagit fram en information om hur blanketten ska fyllas i samt vad som avses med jäv, bindningar och intressekonflikter och hur vi allmänt ser på dessa frågor.

Deklaration för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare (PDF, 943 kB)

Hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar när externa experter och uppdragstagare anlitas (PDF, 324 kB)

Declaration of interest concerning experts/consultants engaged by the agencies (PDF, 506 kB)

Declaration of Interest – Information from the agencies (PDF, 116 kB)