Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 till personer 18–64 år.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, regeringskansliet och media.

Relaterad läsning

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 (Inklusive tillhörande publikationer)