Gäller från 1 juli 2022

Version 2. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Falldefinitionen har utvidgats, så att även fall som bekräftats genom påvisande av nukleinsyra i kräk ska anmälas.

Relaterad läsning