FoHMFS 2014:3

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014