HSLF-FS 2020:36

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.

Beslutade: 29 juni 2020

Gäller från och med: 1 juli 2020