HSLF-FS 2020:42

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning.

Beslutade: 20 juli 2020

Gäller från och med: 23 juli 2020