HSLF-FS 2021:67

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 13 september 2021

Gäller från och med: 29 september 2021