HSLF-FS 2021:68

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 13 september 2021

Gäller från och med: 29 september 2021