HSLF-FS 2021:73

Ändringsförfattning

Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 24 september 2021

Gäller från och med: 29 september 2021