HSLF-FS 2022:14

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19

Beslutade: 2 februari 2022

Gäller från och med: 9 februari 2022