HSLF-FS 2022:15

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.;

Beslutade: 2 februari 2022

Gäller från och med: 9 februari 2022