HSLF-FS 2022:24

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar;

Beslutade: 28 mars 2022

Gäller från och med: 1 april 2022

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:10

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:10 (PDF, 175 kB)