This leaflet is for sale to medical institutions vaccinating against yellow fever.

In Swedish

Vaccinationshäfte, gula febern

Vaccinationshäftet riktar sig till sjukvårdsinrättningar och institutioner som vaccinerar mot gula febern och inte försäljning direkt till allmänheten. Häftet undertecknas av behandlande läkare.

Vid beställning: Leverans efter vecka 17.

Relaterad läsning

Vaccin mot gula febern