I denna revidering (sex) finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa. Förändringar vid denna revision inkluderar tillägg av prioritering för hösten 2021, rekommendation av förstärkta vacciner för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och information om samtidig administration av vaccinationer mot säsongsinfluensa och covid-19.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Relaterad läsning

Vaccination mot influensa