Folkhälsomyndigheten beskriver i denna rapport ett digitalt smittspårningsverktyg för covid-19 och de data som samlats in av sju regioner och exporterats från verktyget till Folkhälsomyndigheten.

Smittspårningsverktyget, som utvecklats av region Värmland, är ett digitalt ärendehanteringssystem och smittspårningshandling som framförallt används av smittspåraren.

I resultaten presenteras bland annat sammanställningar på de vanligaste miljöerna där personer med bekräftad covid-19 tror att de blivit smittade och anledningen till att de testade sig. Dessa analyser bidrar till ökad förståelse av smittspridningen av covid-19 och ger även ett underlag för beslut om olika rekommendationer.

Rapporten riktar sig främst till regionala och nationella aktörer som vill veta mer om hur smittspårningsverktyget fungerar, vad för data som samlats in och hur de kan användas för att vägleda rekommendationer på nationell nivå.