• About the new coronavirus and the disease COVID-19
 • About your COVID-19 vaccination
 • Advice and facts about sexually transmitted infections
 • Affisch – Att prata med barn om det nya coronaviruset
 • Affisch – Hosta och nys i armvecket
 • Affisch – Håll avstånd till andra människor
 • Affisch – Stanna hemma när du är sjuk
 • Affisch – Tvätta händerna ofta
 • Allmänna råd för verksamheter – sammanfattning
 • Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (blå affisch)
 • Allt är inte som vanligt: Covid-19 sprids fortfarande (vit affisch)
 • Anpassningar av åtgärder efter vaccination
 • Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser
 • Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel
 • Bra att veta om vaccinationen mot covid-19
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (arabiska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (farsi)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (polska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (somaliska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (spanska)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (tigrinja)
 • Bra att veta om vaccinationen – covid-19 (turkiska)
 • Checklista för spelförebyggande åtgärder
 • Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge
 • Covid-19: Kompletterade anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 1)
 • Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Somaliska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Arabiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Finska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Meänkieli
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Persiska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Polska
 • Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) – Somaliska
 • Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (blå affisch)
 • Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (vit affisch)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (arabiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (finska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (jiddisch)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (kurmanji)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (meänkieli)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (nordsamiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (persiska/farsi)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (polska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani arli)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani kelderash)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (romani lovari)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (somaliska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (sorani)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (spanska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (sydsamiska)
 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter (turkiska)
 • Faktablad Swelogs nr 10 2014, 100 000 nya problemspelare
 • Faktablad Swelogs nr 11 2014, Är 98 procent av Sveriges befolkning verkligen "lyckliga" spelare?
 • Faktablad Swelogs nr 12 2014, Så spelar de nya problemspelarna
 • Faktablad Swelogs nr 13 2014, Vad utmärker riskspelande?
 • Faktablad Swelogs nr 13 2014, Vad utmärker problemspelande?
 • Faktablad Swelogs nr 18 2014, Huvudresultat från Swelogs
 • Felaktiga provsvar (Arabiska)
 • Felaktiga provsvar (Dari)
 • Felaktiga provsvar (Engelska)
 • Felaktiga provsvar (Franska)
 • Felaktiga provsvar (Persiska/Farsi)
 • Felaktiga provsvar (Somaliska)
 • Felaktiga provsvar (Tigrinja)
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Arabiska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Finska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Persiska/Farsi
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Polska
 • Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre – Somaliska
 • Gambling and gambling problems in Sweden 2008–2010
 • Handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – underlag för myndigheternas fortsatta arbete
 • How visitors can help prevent the spread of COVID-19
 • Hugs are great ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • Hugs are great ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • If you are 70 or over-limit close contact with other people
 • Important information about vaccination against COVID-19
 • Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK
 • It’s fun to hang out with friends ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • It’s fun to hang out with friends ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • It’s important to keep fit ... but things aren’t back to normal (blue poster)
 • It’s important to keep fit ... but things aren’t back to normal (white poster)
 • Om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 (Lättläst faktablad)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Amhariska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Arabiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Dari)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Finska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Franska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Kinesiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Kurmanji)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Lulesamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Meänkieli)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Nordsamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Pashto)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Persiska/Farsi)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Polska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Romani arli)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Romani lovari)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Ryska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Somaliska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Sorani)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Sydsamiska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Thailändska)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Tigrinja)
 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Tyska)
 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021 (e-publikation)
 • Prevent the spread of COVID-19 when visiting care homes for older people
 • Protect yourself and others from infection
 • Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre
 • Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg (e-publikation)
 • Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19
 • Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga
 • Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Gonorré (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hepatit (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Herpes (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Hiv (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Klamydia (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Kondylom/HPV (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – syfilis (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Syfilis (tigrinja)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (albanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (arabiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (engelska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (farsi)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (franska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (ryska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (somaliska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (spanska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (thailändska)
 • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – övergripande faktablad (tigrinja)
 • Serologi för covid-19
 • Snabbguide för drogförebyggande arbete
 • Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (blå affisch)
 • Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (vit affisch)
 • Stay at home when you feel ill – Even if your symptoms are mild (blue poster)
 • Stay at home when you feel ill – Even if your symptoms are mild (white poster)
 • Swelogs facts sheet no 10 2014, 100,000 new problem gamblers in one year
 • Swelogs facts sheet no11 2014, Are 98% of Swedens population really happy gamblers?
 • Swelogs facts sheet no 12 2014, The gambling habits of new problem gamblers
 • Swelogs facts sheet no 13 2014, What is at-risk gambling?
 • Swelogs facts sheet no 14 2014, What is problem gambling?
 • Swelogs facts sheet no18 2014, Key results from the Swelogs in depth study
 • Swelogs facts sheet no 15 2014, Concerned significant others and gambling problems
 • Swelogs facts sheet no 16 2014, What are the features that make gambling risky?
 • Swelogs facts sheet no 17 2014, Twice the number of people who have had serious gambling problems
 • Swelogs facts sheet no 19 2014, Gambling, gambling problems and alcohol
 • Swelogs facts sheet no 20 2014, What do we know about gambling problems in Sweden 2014?
 • Things aren’t back to normal: COVID-19 continues to spread (blue poster)
 • Things aren’t back to normal: COVID-19 continues to spread (white poster)
 • Think twice before you go to a party! COVID-19 can spread there (blue poster)
 • Think twice before you go to a party! COVID-19 can spread there (white poster)
 • Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19
 • Till dig som går på gymnasiet: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: För vi har tagit studenten! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: För vi har tagit studenten! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Sjung om studentens lyckliga dagar! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Sjung om studentens lyckliga dagar! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Studenten är värd att fira! ... men allt är inte som vanligt (blå affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Studenten är värd att fira! ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Välkommen tillbaka till skolan ... men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på gymnasiet: Välkommen tillbaka till skolan ... men allt är inte som vanligt (vit affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är kul att hänga med kompisar men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är härligt att kramas men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som går på högstadiet: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (albanska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (arabiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (dari)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (finska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (franska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (meänkieli)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (nordsamiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (persiska/farsi)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (polska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (romani kelderash)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (romani lovari)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (ryska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (somaliska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (spanska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (tigrinja)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Bra att veta om vaccination mot covid-19 (turkiska)
 • Till dig som ska vaccinera dig – Vaccinationen skyddar dig och andra (Lättläst faktablad)
 • Till dig som studerar: Allt är inte som vanligt covid-19 sprids fortfarande (affisch)
 • Till dig som studerar: Det är kul att umgås med vänner men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Det är viktigt att träna men allt är inte som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Din utbildning är viktig – Fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (affisch)
 • Till dig som studerar: Stanna hemma om du är sjuk även vid milda symtom (affisch)
 • Till dig som studerar: Tänk efter innan du går på fest covid-19 kan spridas där (affisch)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Albanska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Arabiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Dari)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Finska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Franska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Meänkieli)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Nordsamiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Persiska/Farsi)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Polska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani arli)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani kelderash)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Romani lovari)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Ryska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Somaliska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Spanska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Sydsamiska)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Tigrinja)
 • Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (Turkiska)
 • Tillsammans kan vi bromsa smittan! – Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19
 • Together we can slow down the spread of infection! – It is everyone’s responsibility to prevent the spread of COVID-19
 • Tvärsektoriell handlingsplan antibiotikaresistens 2018–2020
 • Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (blå affisch)
 • Tänk efter innan du går på fest – covid-19 kan spridas där (vit affisch)
 • Underlag för kommande strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Arabiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Dari)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Finska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Franska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Kinesiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Kurmanji)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Lättläst)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Meänkieli)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Nordsamiska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Pashto)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Persiska/Farsi)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Polska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Romani Kelderash)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Somaliska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Sorani)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Spanska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Thailändska)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Tigrinja)
 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Tyska)
 • What you need to know about the vaccination against covid-19
 • Who is offered vaccination against COVID-19?
 • Vaccin funkar – Antal förr och nu (grön affisch)
 • Vad gör ett spel riskfyllt? (01384-2017-7)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19?
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (arabiska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (bulgariska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (dari)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (persiska/farsi)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (polska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (rumänska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (ryska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (somaliska)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (tigrinja)
 • Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (turkiska)
 • Vem kan få vaccin mot covid-19? (Lättläst)
 • Vägledning för analys av covid-19
 • Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19
 • Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
 • Välkommen till höstterminen ... men allt är fortfarande inte som vanligt (blå affisch)
 • Välkommen till höstterminen ... men allt är fortfarande inte som vanligt (vit affisch)
 • Your education is important – Keep studying, but remember that things aren’t back to normal (blue poster)
 • Your education is important – Keep studying, but remember that things aren’t back to normal (white poster)
 • Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg