• Alkoholservering på särskilda boenden – Egenkontroll (artikelnr. 14004)
 • Antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens – Attityder och kunskaper hos Sveriges befolkning (artikelnr. 16110)
 • Antibiotikaförskrivning i relation till sociodemografiska faktorer, komorbiditet och tillgänglighet till primärvård (artikelnr. 2014-10-17)
 • Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2013, för samverkansuppdrag (artikelnr. 2013-11-26)
 • Användning av hivtester med snabbsvar (artikelnr. 2013-101-22)
 • Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning – Förskrivning relaterad till diagnos enligt MIRA klass 2 (artikelnr. 16046)
 • Checklist for high-quality implementation (artikelnr. 18126)
 • Covid-19 – Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020 (artikelnr. 20096)
 • COVID-19 in children and adolescents (version 2) (artikelnr 20185-2)
 • Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland (artikelnr. 21102)
 • Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019 (artikelnr. 20005-2)
 • Early implementation of the WHO Global Antimicrobial Resistance Surveillance System GLASS (2018)
 • Estimates of the peak-day and the number of infected individuals during the covid-19 outbreak in the Stockholm region, Sweden February – April 2020 (artikelnr. 20059)
 • Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention (artikelnr. 19007)
 • European Health Interview Survey 2014 (artikelnr. 2015-16138)
 • Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord (artikelnr. 20005)
 • Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2014 (artikelnr. 2014-06-05)
 • Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2016 (artikelnr. 16005)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 (artikelnr. 16136)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 (artikelnr. 18001)
 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019 (artikelnr. 18130)
 • Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar (artikelnr. FHI101103)
 • Fortsätt att tvätta händerna (artikelnr. 21060-1)
 • Fortsätt att tvätta händerna – WHO:s internationella handhygiendag 5 maj (artikelnr. 21060)
 • Framtidens folkhälsa – allas ansvar (kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010) (artikelnr. FHI110505)
 • Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg (artikelnr. 22300)
 • Förskolan är viktig under pandemin (20201)
 • Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 – Återrapportering av regeringsuppdrag, ärendenummer 02934-2020 (artikelnr. 20155)
 • Geodata for Environmental Health
 • Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat – En vägledning för verksamhetsutövare (artikelnr. 20125)
 • Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården (2008)
 • HIV IDAG (Affisch två män) (artikelnr. 19091)
 • HIV IDAG (Affisch yngre kvinna och man) (artikelnr. 19091)
 • HIV IDAG (Affisch äldre man och kvinna) (artikelnr. 19091)
 • If you are pregnant – About the COVID-19 vaccination (artikelnr. 21255-2)
 • IMPACT – a Sino-Swedish collaboration to combat antibiotic resistance
 • Indikationer för helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet från 16 januari 2023 (artikelnr. 23025)
 • The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report (artikelnr. 20094-2)
 • Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion (artikelnr. 20098-1)
 • Lagsporter och covid-19 – fokus på ishockey (artikelnr. 20199)
 • Luftvägsinfektioner hos förskolebarn – handläggning i öppenvård (bakgrundsmaterial till kortversionen) (artikelnr. 2012-15-11)
 • Luftvägsinfektioner hos förskolebarn – handläggning i öppenvård (kortversion) (artikelnr. 2012-15-10)
 • MIRA – Mått och Indikatorer för Rationell Antibiotikaförbrukning (artikelnr. 15047)
 • Narkotikabruket i Sverige (artikelnr. FHI110118)
 • Nationella insamlingen av cefadroxilresistenta Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae från urinodlingar – Genotypningsresultat 2017-års insamling (artikelnr. 19029)
 • NorthernGLASS – Sharing experiences from a collaborative project on early implementation of the Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) in the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (artikelnr. 18020)
 • Ny termin – men covid-19 är fortfarande här (artikelnr. 22196)
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2018 (artikelnr. 20005)
 • Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2019 (artikelnr. 19102)
 • Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner – En kvalitativ intervjustudie om riskfaktorer, skyddsfaktorer och möjliga förbättringar i samband med psykisk ohälsa (artikelnr. 19007)
 • Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirusinfektion (artikelnr. 19044)
 • Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers (Middle East Respiratory Syndrome)
 • Samordningsuppdrag antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – årsrapport 2014 (artikelnr. 2015-1-18)
 • Skattning av peakdag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län februari-april 2020 (artikelnr. 20055)
 • Skyddseffekt av vaccination mot covid-19 i åldersgrupperna 65 år och äldre – Baserat på svenska data från våren 2021 (artikelnr. 21171)
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd (artikelnr. 15037)
 • Spelproblem på arbetsplatsen – Kunskapsstöd (artikelnr. 18058)
 • Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt (artikelnr. 18084-2)
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2018) (artikelnr. 18083)
 • Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2020) (artikelnr. 20172)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (artikelnr. 21255)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Arabiska) (artikelnr. 21255-1)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Farsi) (artikelnr. 21255-3)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Ryska) (artikelnr. 21255-6)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Somaliska) (artikelnr. 21255-4)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Tigrinja) (artikelnr. 21255-5)
 • Till dig som är gravid – om vaccination mot covid-19 (Ukrainska) (artikelnr. 21255-7)
 • Tillsynsplan 2022 – Tillsyn enligt alkohollagen lagen om tobak och liknande produkter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (artikelnr. 21280 e-publikation)
 • Uppskattning av framtida sjukvårdskostnader till följd av antibiotikaresistens (artikelnr. 16119)
 • Urinvägsinfektioner hos män (artikelnr. 2014-03-13)
 • Utvärdering av åldersgräns för särskilda råd till personer 70 år eller äldre (artikelnr. 20080)
 • Vardag, barriärer, möjligheter – intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper (artikelnr. 2014-06-01)
 • Övervakning av antibiotikaresistens – Nationell plan (artikelnr. 2014-03-06)