Det här faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården som möter personer i samband med vaccination mot covid-19. Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll för att stödja beslutet om vaccination. Samtalet innebär en möjlighet att stärka trygghet och tillit genom att lyssna in var personen står, och därefter möta frågor och funderingar med aktuell fakta och kunskap. De fem stegen i faktabladet kan användas som en struktur för samtalet.