Vi föreslår följande åtgärder för hur ett nationellt dopningsförebyggande arbete kan bedrivas framöver:

  • Utveckla och förbättra tillgången på data för att möjliggöra ändamålsenlig uppföljning och analys.
  • Utred om en nationell stödlinje bör inkludera dopning.
  • Utveckla det generellt dopningsförebyggande arbetet gemensamt med övrig ANDTS prevention.
  • Se över förvaltning och finansiering av PRODIS och 100 % Ren Hårdträning samt fortsatt utvärdera arbetet.
  • Se över hur det dopningsförebyggande arbetet kan organiseras framöver.

Relaterad läsning

Antidopningsverksamhetens organisation och utformning i de nordiska länderna (PDF, 192 kB)