En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14–16 år, med fokus på de sjukdomar som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Tilläggsstudien vänder sig i första hand till Socialstyrelsen, landstingens smittskyddsenheter, skol- och barnhälsovården samt de mikrobiologiska laboratorierna.

Relaterad läsning

Seroimmunitetsstudier