Ett informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Reviderad: 2020-09-09

Faktabladet på olika språk

Arabiska, engelska, polska, ryska, somaliska, ukrainska, uzbekiska