Folkhälsomyndigheten är en kunskapsmyndighet som följer hälsan i befolkningen. Kunskapen om barn, unga och covid-19 behöver kontinuerligt analyseras i ljuset av hur pandemin utvecklas. Detta är den fjärde kunskapssammanställningen om barn, unga och covid-19. Rapporten beskriver utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och sammanfattar kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga med fokus på smittspridning av deltavarianten utifrån forskning publicerad från mars till oktober 2021.

Resultaten från denna uppdatering visar bland annat att kunskapsläget gällande barns och skolans roll i smittspridningen i samhället fortsatt är samstämmig, till exempel att barn överlag smittar mindre än vuxna, att smittspridningen bland barn och unga i stort följer hur samhällsspridningen ser ut i befolkningen generellt och att skolpersonal inte har en högre förekomst av covid-19 än andra yrken med många kontakter.

Deltavarianten blev dominerande i Sverige under sommaren 2021 och är mer smittsam än den tidigare dominerande alfavarianten i alla åldersgrupper. Det innebär generellt att fler smittas, även barn. Höstens skolstart innebar en ökning av antal fall bland barn och unga, detta ifrån låga nivåer. Störst var ökningen i gruppen 10-17 år.

Vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även de barn och unga som inte har vaccinerats från att smittas och insjukna. Till exempel skyddas ovaccinerade barn i grundskolan om skolpersonalen är vaccinerad. Hur vaccinationstäckningen ser ut generellt och i olika grupper av befolkningen har därför stor betydelse för hur smittspridningen utvecklas bland barn och unga, både på samhällsnivå och lokalt.

Relaterad läsning