Detta är rekommendationer för de kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar. Det är en vägledning för rapportering av sjukdomsfall enligt svensk lagstiftning. I största mån har falldefinitionerna anpassats till de gemensamma kriterier som har antagits inom EU för att möjliggöra en jämförbar statistik.

Syftet med dessa falldefinitioner är att skapa en enkel och översiktlig gemensam grund för vilka sjukdomsfall som ska anmälas, så att jämförelser över tid och mellan geografiska områden underlättas.

Version 9, 2022

Relaterad läsning