Dessa rekommendationer för falldefinitioner vid smittskyddsanmälan är utfärdad av Folkhälsomyndigheten för att skapa en enkel, översiktlig och gemensam vägledning för de sjukdomsfall som ska anmälas enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) respektive smittskyddsförordningen (SFS 2004:255).

För att kunna möta kunskapsutvecklingen inom diagnostik och infektionsepidemiologi genomförs en årlig översyn och uppdatering av dessa falldefinitioner.

Version 10, 2022.

Relaterad läsning