Familjens socioekonomiska villkor har betydelse för barns och ungas hälsa. Därför är det viktigt att inkludera sådana mått i enkäter till barn och unga. Många vet dock inte vilken utbildning, inkomst eller sysselsättning föräldrarna har. Därför finns enkätinstrumentet Family Affluence Scale (FAS), med frågor om familjens materiella tillgångar. Folkhälsomyndigheten har undersökt om skalan fungerar i Sverige, dvs. om den mäter familjers socioekonomiska villkor.

Relaterad läsning