Den här rapporten visar hur frågorna i Sveriges nationella folkhälsoenkät för år 2022 delas in och redovisas. Målgrupp är i första hand de personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av datamaterialet.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 16 november 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 22276