Det här faktabladet ger information till gravida om vaccination mot covid-19.

Det viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig mot covid-19. Det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Du som är 18 år eller äldre kan också få din vaccination mot säsongsinfluensan samtidigt som du vaccinerar dig mot covid-19.

Format A4 för utskrift.

Faktabladet på andra språk

Arabiska, Engelska, Farsi, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Ukrainska.

Relaterad läsning