Faktabladet sammanfattar huvudresultaten från en registerbaserad kohortstudie om sambandet mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd.

Det riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt verksamheter som möter barn och föräldrar (t.ex. socialtjänst, skola, barnhälsovård m.fl.).

Relaterad läsning

Samband mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd. Resultat från en registerbaserad kohortstudie i Sverige (fullständiga rapporten)