Denna vägledning riktar sig till patientansvariga läkare för personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist och har utvecklats i samråd med myndigheterna Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Målet med vägledningen är att erbjuda personer med medfödd eller förvärvad allvarlig immunbrist bästa möjliga skydd mot covid-19. Bakgrunden till allvarlig immunbrist varierar och antalet vaccinationer och när de ges kan behöva individanpassas utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Vägledningen ska ge ett stöd i de kliniska beslut som behövs kring aktiv immunisering med covid-19-vaccin som nu erbjuds svenska befolkningen och hur de bäst följs upp med analyser av immunsvaret. Om förväntad effekt inte nås av vaccination kan det vara dags att överväga så kallad passiv immunisering med långverkande monoklonala antikroppar. Tillgången till dessa antikroppar är begränsad och skyddet de kan erbjuda följs noga i takt med SARS-CoV-2-virusets utveckling.

Relaterad läsning

Kunskapsunderlag om vaccination mot covid-19