Faktabladet innehåller information om VSN, en webbportal där offentliga aktörer kan dela information och kunskap om narkotika med målsättningen att förebygga narkotikarelaterade skador och dödsfall.

Relaterad läsning

Varningssystem Narkotika (VSN)