Dokumentet ger en översikt av myndighetens förmåga inom området biorisker och tydliggör Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja andra organisationer med kompetens inom biosäkerhet och bioskydd.

Relaterad läsning

Biosäkerhet och bioskydd