Uppdaterad 18 oktober 2021

Analyser tillgängliga vid laboratorierna

Analyser tillgängliga vid nationella referenslaboratorier (NRL) och kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige presenteras i nedanstående Exceldokument, inklusive en innehållsförteckning som ger översikt över vilka smittämnen/sjukdomar som ingår.

I förteckningen har inkluderats analyser för falldefinitioner enligt smittskyddslagen eller av fåtalskaraktär (enligt rekommendation av FKM) samt analyser vid NRL eller för nationell mikrobiologisk övervakning.

Uppgifterna för de mikrobiologiska laboratorierna gäller generellt från 2019-11-30 men i vissa fall har också senare ändringar införts. Var god meddela ändringar till slim@folkhalsomyndigheten.se.

Logotyp för SLIM