Uppdaterad 2 februari 2023

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Här listas Kliniska Laboratorier A-Y. Det är information om kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser.

När man klickar på/öppnar något av dessa laboratorier får man en ny text med kontaktuppgifter samt länkar till de kliniska laboratorierna. Dessutom anges sist för varje sådant lab en rad av formen.

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Logotyp för SLIM