Uppdaterad 31 januari 2023

SLIM anordnar digitalt forum för Kliniska mikrobiologiska laboratorier

Styrgruppen för Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) ser ett behov av ett återkommande forum för informationsutbyte och diskussioner mellan landets Kliniska mikrobiologiska laboratorier. Forumet syftar även till att sprida kunskap om aktiviteter vid de nationella referenslaboratorierna. Styrgruppen har därför beslutat att organisera ett sådant forum med start 2023.

Under våren planeras för digitala lunchmöten under fyra onsdagar; kl 12-13 onsdagarna 8 februari, 29 mars, 3 maj och 14 juni. Mötena kommer att organiseras av SLIM centrum vid Folkhälsomyndigheten. Möteslänkar (Zoom) kommer att mailas till Verksamhetschefer och SLIM-medlemmar på landets Kliniska mikrobiologiska laboratorier samt NRL-ledare. Laboratorierna avgör själva vilka som ska delta i mötet, mötesforumet i sig har inga begränsningar i antalet anslutningar.

Agendan kommer att bestå av 15 minuter information från ett Nationellt referenslaboratorium enligt ett rullande schema, och därefter ytterligare två punkter om aktuella ämnen vid landets Kliniska mikrobiologiska laboratorier á 10-15 minuter samt tid för diskussion. Ämnen som kan lyftas är exempelvis utvärdering av nya metoder, aktuella utbrott och presentation av genomförda projekt inom Klinisk mikrobiologi. För att mötet ska bli givande är det avgörande med aktivt deltagande från alla landets laboratorier! Förslag på programpunkter från era laboratorier mottas tacksamt.

Varmt välkomna till vårens möten!

Kontakt

Emmi Andersson och Chammiran Daniel, SLIM-förvaltare

slim@folkhalsomyndigheten.se