Rapportering

Från och med hösten 2013 sker rapportering av calicivirus (norovirus respektive sapovirus) via excelfiler.

Skickas till calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se).

Antingen används en skräddarsydd fil som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller eller så skickar laboratoriet en rapport från sitt laboratoriedatasystem som Folkhälsomyndigheten kan läsa in. Vid frågor eller kommentarer gällande rapporteringen av calicivirus var vänlig kontakta:

calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se

Deadline

Rapporterna ska skickas in senast onsdag förmiddag, för att Folkhälsomyndigheten ska kunna analysera dem inför publiceringen i veckorapporterna som vanligtvis publiceras på torsdagar.

Återrapportering

Resultatet från den frivilliga rapporteringen återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om calicivirus.