Rapportering

SmiNets webbmodul för manuell rapportering av laboratorieverifierade fall (sminet.se)

För inställning av automatisk rapportering från laboratoriedatasystem till SmiNet, kontakta Folkhälsomyndigheten för teknisk support.

Återrapportering

Resultatet från den frivilliga rapporteringen återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om Clostridioides difficile.