Rapportering

Fall av RS-virus rapporteras via datafiler (i till exempel MS Excel-format).

Skickas till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Antingen används en skräddarsydd fil som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller, eller så skickar laboratoriet en rapport från sitt laboratoriedatasystem som Folkhälsomyndigheten kan läsa in.

Skräddarsydda filer

Folkhälsomyndigheten anpassar de skräddarsydda Excelbladen så långt som möjligt till laboratoriet eller barnkliniken, så att rapporteringen går snabbt och enkelt.

Med hjälp av makron kan rapporteringen ske via ett klick på en knapp. Detta förutsätter att makron får aktiveras och fungerar för närvarande inte med e-postprogrammet Lotus Notes.

Lathund för rapportering via skräddarsydd fil - med makron (PDF, 760 kB) (Uppdaterad 2019-11-18)

Om makron inte kan aktiveras eller om Lotus Notes används, tillhandahåller Folkhälsomyndigheten en skräddarsydd fil utan makron. Dessa filer bifogas sedan manuellt till ett e-postmeddelande och skickas till Folkhälsomyndigheten.

Lathund för rapportering via skräddarsydd fil - utan makron (PDF, 632 kB) (Uppdaterad 2019-11-18)

Deadline

Rapporterna ska skickas på måndagar (eller senast tisdagar) för att Folkhälsomyndigheten ska kunna analysera dem inför publiceringen i veckorapporterna som publiceras på torsdagar.

Återrapportering

Resultatet från den frivilliga rapporteringen återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om RSV.