Informationsblad om covid-19-rekommendationer i Sverige

Bladen innehåller en text på svenska, engelska och kinesiska om var inresande till Sverige hittar information om vilka rekommendationer om covid-19 som gäller i landet.

Informationsmaterial om vaccination mot covid-19

Informationsmaterial vi har tagit fram om vaccination mot covid-19, inklusive faktablad och filmer. Informationen är översatt till många språk.