Ota vastuutta ette välttää tartuntaleviämistä

Kaikila oon oma vastuu ette välttää ette COVID-19 leviää.

Suojaa itteä vaksinasuunila

Vaksineeraaminen oon paras konsti välttää ette sitä ei vakavasti sairastu covid-19-tauista.

Kansanterhveysvirasto suosittellee ette kaikin jokka oon 12 vuotta ja vanheemat vaksineeraavat itteä covid-19 vasten.

Kansanterhveysvirasto suosittellee kansa lisäannoksen kaikile jokka oon 18 vuotta ja vanheemat.

Webbipaikala 1177.se sie saatat lukea lissää vaksinasuunista eri kielilä:

1177.se

Jää kotia jos sie olet sairas

Jää kotia ja vältä likhiistä yhtheyttä muitten kansa jos sie olet sairas ja sulla oon oihreita jokka saattavat olla covid-19. Tämä jällaa kansa jos sie olet ottanu ittetestin joka oon nekatiivi.

Soita telefooninumero 1177 jos sie tarttet apua ette tutkia sinun oihreita elikkä ette saaja neuvoja mistä sie saatat hakea hoitoa.

Jos sie olet töissä hoijossa ja vanheempainhuolossa sinua suositelthaan testaahmaan itteä jos sulla oon covid-19. Webbipaikala 1177.se oon informasuunia kunka testausta tehhään sielä missä sie asut.

Erityisiä suositteluja ette suojata sinua joka et ole vaksineerattu

Jos sie olet täysi etkä ole vaksineerauttannu itteä sie piät olla erityisen varovainen. Se tarkottaa ette sie piät välttää ahthautta ja suuria ihmislaumoja sisälä. Net jokka ei ole vaksineerauttanheet itteä ja jokka kuuluvat lääketietheelisheen riskiryhmään riskeeraavat tulla vakavasti saihraiksi. Riski vakavalle saihrauele lissäintyy korkeamalla iälä.

Riskiryhmiä covid-19 (Socialstyrelsen.se) (ruottiksi)