Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

รับผิดชอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อ

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ป้องกันตนเองด้วยวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงจะเกิดโรคร้ายแรงจากโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขแนะนำให้ทุกคนที่อายุ 12
ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขยังแนะนำอีกด้วยว่าให้ทุกคนที่อายุ 18
ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้น

ที่เว็บไซต์ 1177.se คุณสามารถอ่านข้อมูลขั้นตอนการฉีดวัคซีนเป็นภาษาต่าง ๆ:

1177.se

หยุดอยู่บ้านหากคุณป่วย

หยุดอยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นหากคุณป่วยและมีอาการที่อาจเป็นโรคโควิด-19

นอกจากนี้หากคุณได้ตรวจหาเชื้อโควิดเองแล้วมีผลเป็นลบก็ให้ปฏิบัติข้อนี้ด้วยเช่นกัน

โทรหมายเลข 1177 หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการประเมินอาการ หรือคำแนะนำในการเข้ารับรักษา

หากคุณทำงานในระบบรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุขอแนะนำให้คุณตรวจหาเชื้อโควิด-19 เว็บไซต์ 1177.se จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจหาเชื้อในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

คำแนะนำพิเศษเพื่อป้องกันผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

หากคุณเป็นผู้ใหญ่และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษ งหมายความว่า คุณควรหลีกเลี่ยงความแออัดและฝูงชนจำนวนมากภายในอาคาร ที่ไม่ได้รับฉีดวัคซีนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะป่วยรุนแรง นอกจากนี้ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่รุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 (Socialstyrelsen.se) (ภาษาสวีเดน)