Covid-19 sprids i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Risken för smittspridning är större mellan de personer som är ovaccinerade.

Generellt är risken för smittspridning, både av covid-19 och många andra luftvägsinfektioner, större:

 • inomhus än utomhus,
 • vid långvarig nära kontakt mellan människor,
 • i små och trånga utrymmen utan god ventilation,
 • under perioder med kallare och torrare klimat, som vintertid och,
 • vid hosta och nysningar från en infekterad person.

Rekommendation om munskydd

I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 uppmanas vuxna att inte åka med kollektivtrafiken i rusningstid för att på så sätt undvika trängsel. När det inte går att hålla avstånd rekommenderas vuxna att använda engångsmunskydd under resan. Rekommendationen gäller oavsett kollektivt färdmedel, till exempel buss, tåg eller färja.

Personer under 18 år och de som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa i kollektivtrafiken.

Så här använder du munskyddet

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att du använder CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, och sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan. Munskydden ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Nedan följer generella råd om hur du använder ett engångsmunskydd korrekt. Se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd, som finns på flera språk.

 • Så använder du engångsmunskydd

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  I denna affisch visar vi hur du använder munskydd på ett korrekt sätt. Rätt använda kan munskydd vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder…

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en formbar metallskena ska den placeras uppåt och böjas till över näsryggen. Banden ska sitta runt öronen eller runt huvudet om munskyddet har knytband.
 4. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor. Om munskyddet inte sluter tätt vid kinderna, kan banden runt öronen kortas ner genom att du knyter en knut långt ut på banden. På så sätt kan passformen öka mot kinden. Skäggväxt kan påverka hur tätt munskyddet sitter över ansiktet och därmed reducera munskyddets skyddseffekt.
 5. Rör inte munskyddet så länge du har det på dig, och se till att det täcker både näsa och mun hela tiden då du använder det.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden bakom öronen och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet i en papperskorg.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Läs mer

Våra föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen av covid-19