Vid resor och tillfällig vistelse på annan ort

Tänk på följande i samband med resa:

  • undersök vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål
  • res inte alls om du har symtom som kan bero på covid-19
  • säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett sådant sätt att du inte riskerar att smitta andra om du utvecklar symtom på covid-19.

Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

För personer som inte är vaccinerade

De allmänna råden till personer som inte är vaccinerade mot covid-19 gäller även vid resor. Det vill säga att hålla avstånd till andra människor och att särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Vid inrikes resor

Tänk på att spridningen av covid-19 är svår att förutsäga och kan förändras på den ort du reser till. Därför kan regionala rekommendationer införas med kort varsel. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem.

Varje resenär bör även följa de råd och anvisningar som ges på plats från researrangören och de som tillhandahåller login, t.ex. det hotell du bor på. På Krisinformation.se finns också information om lokala rekommendationer.

Vid resor i kollektivtrafiken

För att resa på ett sätt som minskar risken för smittspridning bör du, om det är möjligt, undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Läs mer: Resa i kollektivtrafik

Vid utrikes resor

Inför din resa

Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör och ditt försäkringsbolag om du har frågor om av- eller ombokning och vad som gäller för dig.

Varje resenär bör även hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Här kan du hitta mer information:

  • Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD)
  • På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder
  • UD:s app Resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål
  • Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) redovisar också data om smittspridningen i världen

Läs mer

Att tänka på när du är utomlands

Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa.

Även utomlands bör du följa svenska myndigheters generella rekommendationer för att minska risken för smittspridning: Skydda dig och andra från smittspridning.

Tänk på att situationen kan förändras snabbt och att lokala åtgärder kan införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du själv behöva ordna med boende och ny transport hem.

Smittspridning ombord på ett kollektivt transportmedel i internationell trafik (till exempel flyg och fartyg) kan leda till att hela transportmedlet sätts i karantän vid gränsövergångar efter beslut av lokala myndigheter. Att exempelvis ett kryssningsfartyg sätts i karantän kan innebära att du som resenär inte har möjlighet att lämna fartyget.

Om du blir sjuk när du är utomlands

Är du utomlands när du blir sjuk, följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk. Beroende på vilka regler som gäller i det land du besöker, finns risken att du blir nekad hemresa vid t.ex. symtom på covid-19, ett positivt PCR-test eller om du har umgåtts med någon som har bekräftad covid-19.

Inresa till Sverige från utlandet

Information om vilka rekommendationer som gäller vid inresa till Sverige hittar du på vår sida om rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Regeringen har beslutat om särskilda inresebestämmelser för utländska medborgare. På regeringens webbplats kan du läsa om vad som gäller vid inresa till Sverige.

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige (regeringen.se)

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, att ditt provsvar är negativt (visar att du inte har covid-19) eller att du har tillfrisknat från covid-19.

E-tjänsten Covidbevis bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet EU Digital COVID Certificate.

Covidbevis kan användas i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

Reseintyg

Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän.

Folkhälsomyndigheten utför inte några tester och har inte heller möjlighet att lämna information eller rekommendationer om privata vårdaktörer som utför tester för reseintyg.

Flygresor

International Air Transport Association (IATA) ställer krav på munskydd vid flygresor. Kontakta det flygbolag du planerar att resa med för att få veta vilka regler det har om:

  • munskydd
  • krav på negativt test eller intyg på genomgången covid-19-infektion.

International Air Transport Association (IATA)

Om du använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att det används på rätt sätt.

Så använder du engångsmunskydd

Läs mer