Antalet bekräftade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.