ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är omikronvariantens (B.1.1.529) undergrupper BA.2, BA.4 och BA.5.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse

I tabell 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 1 2022. För Figur 1 redovisas även resultat från och med vecka 5 2021 till och med den senaste veckans data. I Figur 2 redovisas undergrupper till virusvarianten omikron från vecka 1 2022.

Tabell 1. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 1 år 2022 till vecka 38 år 2022. Uppdaterad 2022-10-07 (b).
VeckaAntal påvisade B.1.617.2 (delta)(b)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)Antal påvisade BA.1 (omikron)Antal påvisade BA.2 (omikron)Antal påvisade BA.4 (omikron)Antal påvisade BA.5 (omikron)Totalt antal helgenom-sekvenserade(c)Andel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
2022-01 365 233 3158 474 4353 3
2022-02 173 320 3468 905 4999 3
2022-03 54 323 2827 1458 4876 2
2022-04 21 132 2447 2061 4877 2
2022-05 5 229 2223 3237 5942 3
2022-06 1 258 1328 3113 4864 8
2022-07 0 238 865 2612 3916 18
2022-08 0 168 563 2908 3758 21
2022-09 0 105 369 2972 3536 28
2022-10 0 136 215 2899 3331 33
2022-11 0 111 116 2405 2684 32
2022-12 0 132 45 2061 2249 32
2022-13 0 139 21 1548 1723 35
2022-14 0 115 16 1260 1416 35
2022-15 0 16 11 1077 0 5 1159 39
2022-16 0 1 4 916 0 4 954 40
2022-17 0 1 2 727 2 1 741 36
2022-18 0 0 4 677 5 7 702 41
2022-19 0 0 2 742 11 11 781 54
2022-20 0 1 1 658 21 26 727 53
2022-21 0 1 0 564 27 58 659 56
2022-22 0 4 0 518 30 118 675 55
2022-23 0 3 0 364 48 291 720 47
2022-24 0 0 0 366 106 650 1149 59
2022-25 0 0 0 300 175 1021 1525 55
2022-26 0 0 0 224 213 1642 2085 57
2022-27 0 0 0 166 172 1659 2022 52
2022-28 0 0 1 107 184 2112 2438 52
2022-29 0 0 3 66 162 2462 2720 51
2022-30 0 0 1 33 107 2139 2305 44
2022-31 0 0 0 23 137 1743 1925 33
2022-32 0 1 0 29 119 1864 2045 36
2022-33 0 0 0 14 85 1712 1838 35
2022-34 0 0 0 12 82 1337 1445 38
2022-35 0 0 0 6 69 1361 1457 38
2022-36 (a) 0 0 0 17 64 1506 1598 37
2022-37 (a) 0 1 0 4 51 1325 1401 32
2022-38 (a) 0 2 1 8 30 895 949 23

(a) Ofullständigt rapporterade veckor.
(b) För respektive variant inkluderas även undergrupper. Exempelvis inkluderas i B.1.617.2 (delta) undergrupper som börjar med AY.
(c) Sedan 9 juni 2022 klassificeras deltavarianten inte längre som virusvariant av särskild betydelse av ECDC. Sedan 11 augusti 2022 klassificeras BA.1 inte längre som virusvariant av särskild betydelse av ECDC.
(d) Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Antal anmälda fall, samt andel av helgenomsekvenserade fall per virusvariant av särskild betydelse, vecka 5 år 2021 till vecka 38 år 2022. (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-10-07.

Förändringar i dominerande variant syns över tid. Undergrupper till omikron står för 100 procent av de typade fallen sedan början på året.

Figur 2. Antal anmälda fall, samt andel av helgenomsekvenserade fall per undergrupp av omikron som klassificerats som varianter av särskild betydelse, vecka 1 till vecka 38 år 2022. (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-10-07.

BA.5 står vecka 38 för cirka 94 procent av de typade fallen. BA.4 står för cirka 3 procent.

Läs mer