ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är deltavarianten (B.1.617.2) med undergrupper och omikronvariantens (B.1.1.529) fyra undergrupper BA.1, BA.2, BA.4 och BA.5.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Mer om övervakning och tolkning av VOC

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse

I tabell 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 1 2022. För Figur 1 redovisas även resultat från och med vecka 5 2021 till och med den senaste veckans data.

Tabell 1. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 1 år 2022 till vecka 23 år 2022. Uppdaterad 2022-06-23.
VeckaAntal påvisade B.1.617.2 (delta)(b)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)Antal påvisade BA.1 (omikron)Antal påvisade BA.2 (omikron)Antal påvisade BA.4 (omikron)Antal påvisade BA.5 (omikron)Totalt antal
helgenom-
sekvenserade(c)
Andel helgenom-
sekvenserade av bekräftade fall (%)
2022-01 365 233 3 159 473 4 346 3
2022-02 173 320 3 469 901 4 977 3
2022-03 54 323 2 827 1 453 4 846 2
2022-04 21 132 2 449 2 057 4 820 2
2022-05 5 229 2 224 3 235 5 901 3
2022-06 1 259 1 307 3 063 4 767 8
2022-07 0 238 844 2 536 3 799 17
2022-08 0 169 565 2 910 3 748 21
2022-09 0 106 375 2 973 3 527 28
2022-10 0 136 216 2 900 3 321 33
2022-11 0 111 115 2 409 2 677 31
2022-12 0 132 45 2 062 2 247 32
2022-13 0 139 21 1 550 1 719 35
2022-14 0 115 16 1 252 1 403 34
2022-15 0 16 11 1 061 0 0 1 141 37
2022-16 0 1 4 917 0 0 951 38
2022-17 0 1 2 726 2 0 739 32
2022-18 0 0 4 678 5 3 699 36
2022-19 0 0 2 742 11 10 780 47
2022-20 0 1 1 657 21 24 725 40
2022-21 (a) 0 1 0 515 27 54 606 46
2022-22 (a) 0 4 0 389 27 89 515 41
2022-23 (a) 0 3 0 188 19 138 434 23

(a) Ofullständigt rapporterade veckor.
(b) Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med beteckningar som börjar med AY
(c) Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5 år 2021 till vecka 23 år 2022 (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-06-23.

Omikron står för 100 procent av de typade fallen.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Studier av viruset SARS-CoV-2 arvsmassa (Helgenomsekvensering)

Läs mer