Studien är avslutad och rapporten publicerad

Risk för covid-19 bland Friskis och Svettis medlemmar i Stockholm, Sverige 2020

Varför bidra till studien?

Vi vet att motion är viktigt för hälsan och att människor som tränar regelbundet är friskare. Men det saknas kunskap om risken att smittas av covid-19 för personer som tränar på anläggning, och det behöver forskarna veta mer om.

Vad innebär det att bidra?

Du som är 18 år eller äldre och var medlem i Friskis&Svettis Stockholm under 2020 kan delta. Om du ger ditt samtycke till att delta så kommer Friskis&Svettis att inkludera dina uppgifter i den data som lämnas över till Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna består av:

  • Uppgifter om din träning på Friskis& Svettis Stockholm mellan 1 februari och 31 december 2020 – om och hur ofta samt vilken typ av träningsaktivitet du deltagit i, och när under pandemin du har varit/inte varit på anläggningen.
  • När du blev medlem i Friskis&Svettis Stockholm, om det skedde efter 1 februari 2020
  • Ålder
  • Kön
  • Personnummer

Personnumret behövs för att koppla dina uppgifter till Folkhälsomyndighetens covid-19-register, så att vi kan se om och när du har testat positivt for covid-19 under pandemin. Vi kommer även att koppla samman uppgifterna med SCB:s registerdata om din utbildningsnivå, yrke, inkomst och disponibel inkomst, boendeform och storlek på hushållet eftersom det kan påverka analysen.

Efter kopplingen ersätts personuppgifter med ett löpnummer, vilket gör att endast ett fåtal personer som bearbetar data kan se dina personuppgifter. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Då raderar vi dina uppgifter och utelämnar dina uppgifter från studien. Dina uppgifter kan inte ersättas av någon annans.

För att delta i studien behöver du godkänna att vi får tillgång till dina uppgifter för att genomföra studien. Du behöver inte svara på enkäter eller göra några tester.

Vem kan vara med?

Du som varit medlem i Friskis&Svettis Stockholm under 2020 och är 18 år eller äldre kan delta. Du kan vara med i studien oavsett om du har tränat eller inte, och oavsett om du haft covid-19-symtom eller inte.

Du behöver ge ditt samtycke för att bidra till studien

Du behöver ge ditt samtycke till att vi inkluderar dina uppgifter i studien.

Mer om hur du går tillväga på Friskis&Svettis webbplats.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten 19/1/2021 (Dnr 2020-06712). När studien är genomförd kommer resultatet att publiceras på Friskis&Svettis Stockholms och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Frågor?

Studien leds av Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten. Om du har frågor så går det bra att kontakta oss på friskis.studien@folkhalsomyndigheten.se.