Du kan också bli uppmanad att göra ett PCR-test i samband med en smittspårning. Provet för PCR-test tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Ett positivt PCR-test innebär att du har covid-19

PCR (engelska ”Polymerase Chain Reaction”) är en metod för att upptäcka arvsmassa (RNA) från viruset SARS-CoV-2. Ett positivt provsvar i kombination med symtom innebär en pågående infektion.

PCR kan ge svar på om en person har eller nyligen har haft covid-19. Arvsmassan från viruset kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter att en person blev sjuk, men det innebär inte att personen fortfarande är smittsam.

Träffsäkerhet på närmare 100 procent

PCR används för att upptäcka en unik del av virusets arvsmassa, RNA. Det är samma teknik som har använts länge vid många andra sjukdomar, till exempel influensa och kikhosta.

Kliniska laboratorier analyserar prover från patienter på uppdrag av hälso- och sjukvården. Träffsäkerheten och känsligheten är närmare 100 procent när PCR-resultaten tolkas av experter.

Laboratoriernas kvalitetsarbete

Det ställs mycket höga krav på de metoder och tester som används inom sjukvården. Det gäller allt från materialet för provtagningen, till transport och laboratorieanalyser. Innan en metod eller ett test tas i bruk görs utvärderingar för att se att de fungerar som de ska och är säkra att använda.

De kliniska mikrobiologiska laboratorierna ansvarar för själva analysen av de prover som har tagits. Det gäller all diagnostik med PCR, alltså inte enbart för covid-19. Vårdgivare som anlitar ett laboratorium för kliniska diagnostiska analyser har också ansvar för att se till att laboratoriet upprätthåller kvalitet och patientsäkerhet.

Olika PCR-metoder kan användas för att upptäcka SARS-CoV-2. Det finns ingen nationell sammanställning av vilka PCR-metoder som används. Folkhälsomyndigheten använder en modifiering av den metod som WHO rekommenderar.

Det är laboratoriernas ansvar att säkerställa att analyserna är tillförlitliga. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar för att laboratorierna följer hälso- och sjukvårdslagen, exempelvis de delar som handlar om kvalitet och patientsäkerhet.

Läs mer