Pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Många är vaccinerade mot covid-19 och därför är det färre som blir allvarligt sjuka och dör. Samtidigt är det cirka en miljon personer över 12 år som inte har vaccinerat sig mot covid-19 än (mars 2022). Ovaccinerade riskerar att bli svårt sjuka om de smittas. För att kunna leva med pandemin måste vi ha en så hög vaccinationstäckning som möjligt i Sverige och i världen.

Vaccinationen mot covid-19 räddar liv

I Sverige har över 18 500 personer avlidit med covid-19 (april 2022). Många fler har blivit allvarligt sjuka och vårdats på sjukhus eller fått långvariga problem efter sjukdomen. Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka och dör. Ingen vet exakt hur viruset, sjukdomen eller smittspridningen kommer att se ut i framtiden. Däremot vet vi att de vacciner som används i Sverige mot covid-19 skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccination är viktig för dig som vårdar andra

Äldre personer har större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, men även unga riskerar att hamna på sjukhus. Det är ingen som i förväg kan veta vem som blir allvarligt sjuk.

Det är viktigt för alla vuxna oavsett ålder att vaccinera sig med tre doser mot covid-19 för sin egen hälsas skull.

Vaccinationernas påverkan på risken att sprida smitta har minskat i och med omikronvarianten, men en effekt finns ändå efter vaccination med påfyllnadsdosen, även om denna är övergående.

De som arbetar inom vården eller omsorgen möter ofta sköra personer som riskerar att drabbas hårt av covid-19. Därför är det viktigt att så många som möjligt i personalen är vaccinerade mot sjukdomen.

Arbetsgivaren kan underlätta din vaccination mot covid-19

Din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta information om vaccinationen på andra myndigheters och regioners webbplatser. Arbetsgivare kan även underlätta genom att låta personal vara ledig från arbetet med lön för att vaccinera sig. Arbetsgivaren kan också upplåta lokaler för vaccination på eller nära arbetet.

På Socialstyrelsens webbplats finns statistik om smittspridning inom olika boendeformer för äldre: Covid-19 bland äldre

Vaccinerna är säkra och effektiva

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner mot covid-19 som används i Sverige. Vaccin är det viktigaste verktyget vi har för att skydda oss mot allvarliga sjukdomar. Det gäller inte bara covid-19, utan även sjukdomar som exempelvis mässling eller polio där vaccin räddar miljontals barn i världen varje år.

Men inget vaccin skyddar alla till hundra procent, därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast en lindrig sjukdom.

Om vaccinerna mot covid-19

Mycket ovanligt med allvarliga biverkningar efter vaccinationen

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen som till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över inom en dag. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Av drygt 21 miljoner vaccindoser givna mot covid-19 i Sverige (april 2022) har ungefär 102 200 rapporter om misstänkta biverkningar kommit in till Läkemedelsverket varav cirka 10 200 har klassificerats som allvarliga. Det är mindre än 0,05 procent av det totala antalet vaccindoser.

Inrapporterade misstänkta biverkningar - coronavacciner (Läkemedelsverket.se)

Figur. Andel misstänkta allvarliga biverkningar av vaccindoser mot covid-19.

Över 21 miljoner doser vaccin har getts och bara en halv promille biverkningar rapporterats.

Vaccinationen ger ett bättre skydd än sjukdomen

Det är bättre att vaccinera sig än att riskera att bli allvarligt och långvarigt sjuk i covid-19. Den som har varit sjuk kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot sjukdomen. Varianter av coronaviruset kan utvecklas i delar av världen där färre är vaccinerade och därifrån spridas vidare. Därför är det viktigt under lång tid framöver att vara vaccinerad mot covid-19.

Därför är vaccinationen mot covid-19 viktig

Särskilda råd till ovaccinerade

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Ovaccinerade personer har stor risk att smittas och att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vuxna personer som inte är vaccinerade bör vara särskilt försiktig.

  • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Vaccinera dig så snart du kan.

Ovaccinerade personer som också tillhör en medicinsk riskgrupp har särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Läs mer