I Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinerna Comirnaty, Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Alla tre vaccinerna är effektiva mot allvarlig sjukdom.

Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara dem mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom.

Ett gott vaccinationsskydd mot covid-19

För att vaccinerna ska ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom är rekommendationerna olika beroende på bland annat ålder. Ju äldre man är desto fler påfyllnadsdoser behövs för att bibehålla ett gott skydd. Detta gäller även yngre som är i riskgrupp.

Vaccinationen behövs även om du varit sjuk

Har du varit sjuk i covid-19 kan du under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot att bli sjuk igen. Även om du har haft covid-19 efter din vaccination bör du därför ta påfyllnadsdosen. Den gör att du har mycket mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccinerna som används i Sverige

De vacciner som används i Sverige ska ges med lite olika tidsintervaller mellan doserna. Du behöver inte börja om eller ta någon extra dos om det går längre tid mellan doserna än vad som rekommenderas. Det gäller för samtliga vacciner. Vaccinerna är även rekommenderade från olika åldrar. Dessa skillnader kan du läsa mer om nedan.

Vi rekommenderar i första hand vaccination med samma vaccintyp (mRNA-vaccin eller proteinbaserat vaccin) för både primärvaccinationen (dos 1 och 2) och påfyllnadsdoserna. Men det går bra att vaccinera sig med olika typer av vacciner.

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin. Vaccinet finns i två styrkor. Barndosen är godkänd för användning för barn mellan fem och elva år. Vuxendosen används från 18 år och uppåt.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 3–7 veckor. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader.

Modernas vaccin Spikevax

Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer som är äldre än 30 år.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för Spikevax vaccin är 4-7 veckor. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader.

Novavax vaccin Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år. Nuvaxovid ges med 3–7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Novaxuvid endast till personer som är äldre än 30 år. Den som är under 31 år och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin.

I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande kvinnor. Vaccinet är godkänt för dessa grupper, men det finns ännu inte tillräckligt med data om vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Byte av vaccin

Oavsett vilket vaccin som getts vid tidigare doser, ger Comirnaty, Spikevax och Nuvaxovid ett likvärdigt och bra skydd som påfyllnadsdos.

Personer som påbörjat sin vaccination utomlands med vacciner som inte finns tillgängliga i Sverige, erbjuds något av de tillgängliga mRNA-vaccinerna eller Nuvaxovid för den fortsatta vaccinationen. Det gäller oavsett vilken dos det är.

Fler doser rekommenderas till vissa grupper

Följande grupper är riskgrupper för allvarlig covid-19 och rekommenderas fler doser vaccin mot covid-19 än andra i samma ålder. För barn finns särskild lista med barn i särskilda grupper som anses vara i högre risk för allvarlig covid-19.

 • Personer 65 år och äldre, inklusive alla boende i särskilt boende för äldre och personer som har hemsjukvård och hemtjänst, även om de är yngre än 65 år.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Downs syndrom.
  • Stroke/demens.