I Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinerna Comirnaty, Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Alla tre vaccinerna är effektiva mot svår sjukdom.

Vaccinationen skyddar mot svår sjukdom

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara dem mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom.

Ett gott vaccinationsskydd mot covid-19

För att vaccinerna ska ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom är rekommendationerna olika beroende på bland annat ålder. Ju äldre man är desto fler påfyllnadsdoser behövs för att bibehålla ett gott skydd. Detta gäller även yngre som är i riskgrupp.

  • Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas två doser i tät följd (primärvaccination). Två veckor efter dos 2 är man vaccinerad mot covid-19 och har ett gott skydd.
  • För att förstärka och förlänga skyddet rekommenderas en påfyllnadsdos (dos 3) till alla som är 18 år och äldre.
  • Risken för allvarlig sjukdom är större hos äldre personer och skyddet från vaccinet avtar snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).
    Mer om Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre
  • Personer med nedsatt immunförsvar kan även behöva extradoser.
    Mer information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccinationen behövs även om du varit sjuk

Har du varit sjuk i covid-19 kan du under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot att bli sjuk igen. Även om du har haft covid-19 efter din vaccination bör du därför ta påfyllnadsdosen. Den gör att du har mycket mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccinerna som används i Sverige

De vacciner som används i Sverige ska ges med lite olika tidsintervaller mellan doserna. Du behöver inte börja om eller ta någon extra dos om det går längre tid mellan doserna än vad som rekommenderas. Det gäller för samtliga vacciner. Vaccinerna är även rekommenderade från olika åldrar. Dessa skillnader kan du läsa mer om nedan.

Vi rekommenderar i första hand vaccination med samma vaccintyp (mRNA-vaccin eller proteinbaserat vaccin) för både primärvaccinationen (dos 1 och 2) och påfyllnadsdoserna. Men det går bra att vaccinera sig med olika typer av vacciner.

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin. Vaccinet finns i två styrkor. Barndosen är godkänd för användning för barn mellan fem och elva år. Vuxendosen används från 12 år och uppåt.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 3–7 veckor. En påfyllnadsdos rekommenderas efter minst tre månader.

Modernas vaccin Spikevax

Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer som är äldre än 30 år. Personer 30 år och yngre som har fått en eller flera doser av Spikevax rekommenderas i stället Comirnaty eller Nuvaxovid för efterföljande doser.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för Spikevax är 4–7 veckor. En påfyllnadsdos rekommenderas efter minst tre månader. För påfyllnadsdosen rekommenderas en halv dos av Spikevax.

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla som är 30 år eller yngre (nyhet 2021-10-21)

Novavax vaccin Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år. Nuvaxovid ges med 3–7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2, följt av en påfyllnadsdos minst tre månader senare.

I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande kvinnor. Vaccinet är godkänt för dessa grupper, men det finns ännu inte tillräckligt med data om vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Byte av vaccin

Oavsett vilket vaccin som getts vid tidigare doser, ger Comirnaty, Spikevax och Nuvaxovid ett likvärdigt och bra skydd som påfyllnadsdos.

Personer som påbörjat sin vaccination utomlands med vacciner som inte finns tillgängliga i Sverige, erbjuds något av de tillgängliga mRNA-vaccinerna eller Nuvaxovid för den fortsatta vaccinationen. Det gäller oavsett vilken dos det är.