Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer och personer med riskfaktorer.

Vaccinerna är säkra

Covid-19-vaccinerna har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en ytterst noggrann testprocess i flera steg. Bland annat har stora kliniska prövningar med tiotusentals människor gjorts. Denna process är specifikt utformad för att identifiera möjliga säkerhetsproblem.

I dag har miljarder människor vaccinerat sig med de godkända vaccinerna mot covid-19. Det är ytterst få allvarliga biverkningar som har rapporterats in till de olika nationella myndigheterna. Dessutom har många studier följt upp och sammanställt fakta om vaccinationerna. Tillsammans visar de att vaccinerna mot covid-19 är säkra.

Läkemedelsverket följer även efter godkännandet upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du hittar aktuell produktinformation om vaccinerna på Läkemedelsverkets webbplats:

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) (Läkemedelsverket.se)

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad), men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla kan förekomma. De här biverkningarna är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax, samt efter vaccination med det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. De har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i två veckor efter vaccinationen.

Symtom att vara vaksam på inom två veckor efter vaccinationen är:

  • trötthet och andfåddhet
  • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • feber och värk i kroppen
  • en känsla av tryck eller tyngd över bröstet.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats:

Rapportera misstänkt biverkning hos människa (Läkemedelsverket.se)

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta vården så att dina symtom kan utredas. Det gäller oavsett om symtomen kan kopplas till vaccinationen eller inte. Glöm inte att berätta att du nyligen vaccinerat dig mot covid-19.

Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.